Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβου


Δημοσιεύεται Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) υδρονομέων για το αρδευτικό δίκτυο Αργυροπουλίου, Δελερίων και Ροδιάς του Δήμου Τυρνάβου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Τυρνάβου. Πληροφορίες στο τηλ. 2492350127, κ. Μαρία Γρηγοριάδου.

τυρναβος

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google