Παρεμβάσεις «Νέας Δύναμης» στο Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών

Από τη δημοτική παράταξη «Νέα Δύναμη» δήμου Τεμπών εξεδόθη ανακοίνωση σχετικά με τις παρεμβάσεις που έγιναν από την παράταξη στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων.

Ζητήθηκε η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την Βιβλιοθήκη, το Λαογραφικό Μουσείο, το Στάσιμο Εμπόριο και τα ΚΑΠΗ, οι οποίες έπρεπε να έχουν ήδη ψηφισθεί, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006). Η δημοτική Αρχή για πολλοστή φορά δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα δρομολογήσει την έκδοσή τους. Ευελπιστούμε στην σύντομη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων.
Είσπραξη-αξιοποίηση οφειλών
Ζητήθηκε για τρίτη φορά να μας ενημερώσει η δημοτική Αρχή, πως θα αξιοποιηθούν τα χρήματα, που θα εισπραχθούν από οφειλέτες του δήμου με το διακανονισμό οφειλών. Και ποιό ακριβώς το ποσό διάθεσης ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη εισπραξιμότητα. Η δημοτική αρχή είχε δεσμευθεί με ανακοίνωσή της για την επιστροφή των εσόδων αυτών, επενδύοντας σε έργα για τους Δημότες μας. Απάντηση δεν πήραμε.
Κάστανο – ακτινίδιο ΠΓΕ
Ζητήθηκε να γίνει προσπάθεια να καταταγεί το κάστανο περιοχής Αμπελακίων και το ακτινίδιο της περιοχής Κάτω Ολύμπου, σε κατηγορία Π.Γ.Ε., ώστε τα προϊόντα αυτά να αποκτήσουν την προστιθέμενη αξία που τους αρμόζει. Η δημοτική αρχή απάντησε, ότι παρακολουθεί το θέμα και γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά πρέπει πρώτα από τους παραγωγούς κάστανου και ακτινιδίου να συσταθούν ομάδες παραγωγών, κάτι που μέχρι σήμερα δεν υφίσταται.

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας
Ζητήθηκε για δεύτερη φορά από τη δημοτική αρχή να διερευνήσει αν και κατά πόσο ο νέος Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου στον οποίο συμπεριελήφθη και το Δέλτα Πηνειού και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές «NATURA» του δήμου μας. Καταθέσαμε σχετικά έγγραφα του Ν. 4519/2018. Η δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει το θέμα.

ΜΑΝΩΛΗΣ, ΤΕΜΠΗ