Κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του νομού Λάρισας

Με τρεις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού μετά από σχετική εξουσιοδότηση από τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τρεις μήνες περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, των Τρικάλων και της Λάρισας.

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (κήρυξη έως 28 Μαΐου 2018)
Α: ΑΓΙΑΣ
• της ∆.Ε. Ευρυµένων του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ. Σωτηρίτσας και της Τ.Κ. Σκλήθρου της ∆.Ε. Μελιβοίας του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας της .
• Τ.Κ. Αγιάς , της Τ.Κ Ποταµιάς, της Τ.Κ Μεγαλοβρύσου, της Τ.Κ. Ελάφου της ∆.Ε. Αγιάς του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας .
• της Τ.Κ Ανατολής της ∆.Ε. Λακέρειας του ∆ήµου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας.
Β: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
• της ∆.Ε. Ποταµιάς του ∆ήµου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
• της ∆.Κ. Βερδικούσιας της ∆.Ε. Βερδικούσιας του ∆ήµου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
Γ: ΚΙΛΕΛΕΡ
• το ∆ήµο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, εκτός της Τ.Κ Καλαµακίου της ∆.Ε. Κιλελέρ και της Τ.Κ. Μικρού Βουνού της ∆.Ε. Κράνώνας .
∆: ΤΕΜΠΩΝ
• της ∆.Ε. Κάτω Ολύµπου του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας
• της Τ.Κ. Καλλιπεύκης και της Τ.Κ. Ιτέας της ∆.Ε. Γόνων του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ. Αµπελακίων της ∆.Ε. Αµπελακίων του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ. Παραποτάµου της ∆.Ε. Μακρυχωρίου του ∆ήµου Τεµπών της Π.Ε. Λάρισας.
Ε: ΦΑΡΣΑΛΩΝ
• της Τ.Κ. Υπέρειας, της Τ.Κ Κρήνης, της Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και της Τ.Κ Ευυδρίου της ∆.Ε. Ενιπέα του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ Φαρσάλων και της Τ.Κ Αχιλλείου της ∆.Ε. Φαρσάλων του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ Χαλκιάδων, της Τ.Κ Νεράιδας, της Τ.Κ Πολυδαµείου και της Τ.Κ. Ερέτρειας της ∆.Ε. Πολυδάµαντα του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
• της Τ.Κ ∆ένδρων, της Τ.Κ Ναρθακίου και της Τ.Κ ∆ιλόφου της ∆.Ε. Ναρθακίου του ∆ήµου Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας.
ΣΤ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
• της ∆.Ε. Γιαννούλης του ∆ήµου Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας.
Σημείωση: Οι περιοχές των δήµων που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αντίστοιχα µέχρι 12 η 15 Μαρτίου του έτους 2018 και ως εκ τούτου αν οι εµπλεκόµενοι ∆ήµοι θεωρούν ότι συντρέχουν οι λόγοι της ισχύος της παράτασης , θα πρέπει να επανέλθουν µε νεότερο αίτηµα για παράταση αυτών λίγο πριν την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης κήρυξης.
Οι περιοχές αυτές είναι:
• με την υπ΄αριθμ. 48/15-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΜΘ7ΛΡ-Β5Ω) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ. Σκήτης και η Τ.Κ. Μελιβοίας της Δ.Ε. Μελιβοίας, του Δήμου Αγιάς
της Π.Ε Λάρισας είναι ήδη κηρυγμένες σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 15-03-2018
• με την υπ΄αριθμ. 46/15-1-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ. Γόνων της Δ.Ε. Γόννων του Δήμου Τεμπών της Π.Ε Λάρισας είναι
ήδη κηρυγμένη σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 12-03-2018
• με την υπ΄αριθμ. 61/21-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΝ5Ψ7ΛΡ-ΕΜ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η Τ.Κ Καλαμακίου της Δ.Ε. Κιλελέρ και η Τ.Κ. Μικρού Βουνού της Δ.Ε.
Κράννωνος του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε Λάρισας είναι ήδη κηρυγμένες σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 12-03-2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πηγή: karditsalive.net