ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Τεμπών


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 27.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ του έτους 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Κανονισμός ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
3. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
4. Διαγραφές ποσών Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων
5. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Εισηγητής: Προεδρείο
6. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
7. Αναμόρφωση (2η ) προϋπολογισμού Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
8. Τροποποίηση συστατικής Πράξης ΔΟΠΑΠΕΠΤ, ως προς το ποσό της επιχορήγησης Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
9. Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ & σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 2018 (ΚΑΠ) Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
10. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνο) Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
11. Επί αποφάσεως 6/2018 ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2018» Εισηγητής: Ζησάκη Ξ.
12. Επί αποφ. ΔΕΥΑΤ «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2018» Εισηγητής: Δήμαρχος
13. Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2018 Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
14. Παραγραφή αξιώσεων κατά Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσεργάς Κ.
15. Διάθεση πιστώσεων Εισηγητής: Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ. Καλλιπεύκης» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τεχνικά έργα όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Γόννων» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τεχνικά έργα ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Καλλιπεύκης Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στην Παραλία Αιγάνης» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
21. Περί εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων στον «ΜΕΡΙΑ» Πυργετού Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
22. Επί αιτήματος Νικολάου ΔΗΜΕΡΑ Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρατέγος Μιχ.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest