Ανακατασκευή της Μανδηλαρά – Έργα και σε πλατείες της Λάρισας


Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ και αφορά στην ανακατασκευη της οδού από την Ανθίμου Γαζή έως και την Κίρκης

• Ξεκινούν και έργα συντηρήσεων πλατειών σε Αγιο Θωμά, Αβέρωφ κα.

Δυο νέες συμβάσεις υλοποίησης σημαντικών έργων όπως η ανακατασκευή της οδού Μανδηλαρά και η συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και ειδικότερα πλατειών, υπέγραψε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών.

Ειδικότερα, το έργο της ανακατασκευής της οδού Μανδηλαρά, είναι προϋπολογισμού 1,5 εκατ. περίπου και αφορά την πλήρη ανακατασκευή της οδού Μανδηλαρά και εντάσσεται στην «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ.

λαρισα

Τα έργα θα πραγματοποιηθούν, στο τμήμα της οδού από την Ανθίμου Γαζή μέχρι και την Κίρκης και σε όλη την έκταση (περίπου 13.500 τετ. μέτρα) θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

Α. Εργασίες οδοποιϊας

1. Καθαίρεση των υφισταμένων κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων και κατασκευή νέων σύμφωνα με την μελέτη.
2. Στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40εκ. και θα δημιουργηθούν και από τις δύο πλευρές διάδρομοι κυκλοφορίας ατόμων με προβλήματα όρασης.
3. Σε όλες τις διασταυρώσεις θα δημιουργηθούν ράμπες για την απρόσκοπτη πρόσβαση στο πεζοδρόμιο.
4. Θα γίνει επίσης εκσκαφή της οδού, πλήρης ανακατασκευή της οδοστρωσίας και κατασκευή νέου ασφαλτικού.

Β. Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικές

1. Τοποθέτηση σιδηροϊστών φωτισμού ύψους 6μ σύμφωνα με τη μελέτη και κατασκευή υπογείου δικτύου καλωδιώσεων.
2. Κατασκευή εξωτερικού ηλεκτρικού πίνακα
3. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με βραχίονα 0,70 μ. τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) τύπου cut off υψηλής φωτεινότητας 45 W κατά μήκος της οδού.
4. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας φωτεινών διόδων (LED) υψηλής φωτεινότητας 28-40 W στις διαβάσεις πεζών.

Γ. Εργασίες Πρασίνου

1. Κατασκευή πλήρους αρδευτικού δικτύου (σωληνώσεις, φρεάτια κλπ)
2. Τοποθέτηση νέων δέντρων (όπου απαιτείται)
3. Τοποθέτηση περίφρακτων για την προστασία των δέντρων

Υπογραφή σύμβασης για συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων

Επίσης, χθες υπεγράφη σύμβαση για το έργο ¨Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων». Η μελέτη εκπονήθηκε από το Τμήμα Συντήρησης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.

ΛΑΡΙΣΑ1

Το έργο αφορά στην συντήρηση και μερική ανακατασκευή των πλατειών Αγ. Θωμά (Χατζηπούλιου, Νικολοπούλου, Αυλώνος, Αργυρακούλη), Αβέρωφ (Πλατεία Μαρίνου Αντύπα), Μ. Σάπκα (Κεντρική πλατεία) και Εθν. Μακαρίου (Πλατεία Ταχυδρομείου),

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google