ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

δικηγόρος τυρναβος

Ανάκληση προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Τυρνάβου.


Με την υπ. αριθμ. 19/2018 Απόφαση Δημάρχου  ανακλήθηκε η με αριθμό 10060/29-06-2017 προκήρυξη του Δημάρχου Τυρνάβου, για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, σε συνέχεια του Πρακτικού  Νο 1/23-11-2017 της επιτροπής επιλογής.

Συνημμένα αρχεία:

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest