Στη φάση της υλοποίησης 4 έργα ύδρευσης, για Βόλο, Νέα Ιωνία, Κιλελέρ, Παλαμά

Κώστας Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, αναβαθμίζουμε την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού»


Σε φάση υλοποίησης περνάνε τέσσερα (4) ακόμα έργα ύδρευσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, μετά την προέγκριση συμβασιοποίησης που δόθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, προς στους δικαιούχους των έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 18,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,6 εκατ. ευρώ είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., από εθνικούς πόρους και ίδιους πόρους των φορέων τους.

Τα τέσσερα έργα είναι : 1) «Εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτυού ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς ποσίμου νερού» με Δικαιούχο και Κύριο τη ΔΕΥΑΜΒ, 2) «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από την ΤΚ Κραννώνα στην ΤΚ Μαυροβουνίου» και 3) «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Μοσχοχωρίου και Κυπαρισσιών Δήμου Κιλελέρ» με Δικαιούχο το Δήμο Κιλελέρ και Κύριο τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ, και 4) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φύλλου» με Δικαιούχο το Δήμο Παλαμά και Κύριο τη ΔΕΥΑ Παλαμά.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σημαντικά έργα ύδρευσης για τη Θεσσαλία και τους πολίτες της, προχωράνε σε συμβασιοποίηση. Έργα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού. Μέσα από τη συνεργασία με όλους τους φορείς και παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής των νέων νομοθετικών διατάξεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, καταφέρνουμε να προχωρήσουν τα έργα στη φάση της υλοποίησής μέσα στο 2018. Πλέον απαιτείται ταχύτητα στην κατασκευή, καθώς στόχος όλων είναι τα έργα να ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων τους και το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφέρουν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής των κατοίκων».

Αναλυτικά τα έργα :

Το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», χωροθετείται α) στο κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, και β) στο κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας. Περιλαμβάνει εργασίες Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και όλες τις εργασίες για την υλοποίηση και λειτουργία νέων ζωνών ελέγχου (DMA) στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα, αφορά σε Αγωγούς PE δικτύου ύδρευσης σε μήκος περίπου 127χλμ και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο, κατασκευή 18 διατάξεων ελέγχου εισόδου στις νέες ζώνες εντός φρεατίων, τοποθέτηση συσκευών ελέγχου του δικτύου και συναφών έργων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ελέγχου παροχής και πίεσης, δικλείδων, μετρητών παροχής και συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων, κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης, χωματουργικές εργασίες για τα ανωτέρω, καθώς και αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων, κρασπέδων και πεζοδρομίων.

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ», αφορά στην κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 4.295 μέτρων για την τροφοδοσία της υδατοδεξαμενής που βρίσκεται στον οικισμό Μαυροβουνίου καθώς και στην τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος σε υφισταμένη γεώτρηση. Ο αγωγός θα συνδέει την υφισταμένη γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση «Παναγία» της τοπικής κοινότητας Κραννώνα με την υδατοδεξαμενή που βρίσκεται στη θέση «Γύφτος» Μαυροβουνίου.
.

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» αφορά στην κατασκευή μίας κυκλικής δεξαμενής αποθήκευσης χωρητικότητας 500μ3 στον οικισμό Ν. Περιβολίου, κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μήκους 2.659 Φ 160 (ΡΝ 16) από την υφιστάμενη γεώτρηση στην θέση Περιστεριώνες έως την νέα δεξαμενή, κατασκευή αγωγού βαρύτητας συνολικού μήκους 8.300μ διαμέτρων Φ160 (ΠΝ 12,5) Φ160 (ΡΝ16) και Φ125(ΡΝ16). Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι οικισμοί Ν. Περιβόλι, Μοσχοχωρίου και Κυπαρισσίων της ΔΕ Νίκαιας.

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ», αφορά στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Φύλλο της Τοπικής Κοινότητας Φύλλου του Δήμου Παλαμά, με σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 και συγκεκριμένα 13.365 μέτρα διαμέτρου DN/63mm/PN 16 atm, 445 μέτρα διαμέτρου DN/90mm/PN 16 atm, 225 μέτρα διαμέτρου DN/125mm/PN 16 atm και 320 μέτρα διαμέτρου DN/140mm/PN 16 atm με τα απαραίτητα φρεάτια χειρισμού δικλείδων, προκειμένου το δίκτυο να καταστεί κλειστό κυκλοφοριακό, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου.