Αμπελώνας: Oμιλία με θέμα “αν είχα Αρχή και Θεό Διαδρομές και επιλογές”.

Κατηχητικό Νέων Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελώνα Λάρισας
« Ισχυροί Μαχητές »

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 Ώρα 11.30 π. μ.
Ομιλία Ομιλητής
Αν είχα Αρχή και Θεό… κ. Στέφανος Μικερτζής Διαδρομές και επιλογές…. Όταν και όπου….. το φως σβήνει το σκοτάδι
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΣ ΣΤΟ Κ. Ε. Κ. ( πίσω από το 1° Δημοτικό, στον 1° όροφο)

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ