«Φέτα»… Δανίας – Η Επιτροπή εγκαλεί τη Δανία για τη φέτα


Αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Κοπεγχάγη απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την επιβολή της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης στη φέτα, μετά από πληροφορίες ότι οι δανικές εταιρείες εξάγουν το προϊόν εκτός της ΕΕ με παραπλανητική σήμανση.

Στις 25 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Δανία σχετικά με την εικαζόμενη παράλειψη των δανικών αρχών να εκπληρώσουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Η Επιτροπή προειδοποιεί τη Δανία για τη χρήση της φέτας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία σχετικά με την εικαζόμενη πλημμελή τήρηση από τις δανικές αρχές των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012].

Η Επιτροπή φρονεί ότι η καταχωρισμένη ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) «Φέτα» χρησιμοποιείται …

«Η φέτα, που είναι καταχωρημένη με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), χρησιμοποιείται παράνομα στη Δανία, όπου ορισμένες εταιρείες που παράγουν ή εισάγουν λευκό τυρί, πραγματοποιούν εξαγωγές σε τρίτες χώρες, φέροντας την παραπλανητική ένδειξη ‘’φέτα’’», αναφέρει η Κομισιόν σε σχετική δήλωση.

Πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσαν στη EURACTIV ότι τόσο η Κομισιόν, όσο και τα κράτη μέλη έχουν σαφείς κανόνες όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

«Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημερώθηκαν ότι υπάρχουν δανικές εταιρείες που παράγουν άσπρο τυρί σε άλμη από αγελαδινό γάλα και το εξάγουν σε τρίτες χώρες με τη σήμανση «Φέτα»», επισημαίνουν οι πηγές.

Ωστόσο, σε ερώτηση αναφορικά με το αν αυτές οι δανικές εταιρείες εξήγαγαν προϊόντα «φέτας» σε χώρες που έχουν ήδη υπογράψει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, οι πηγές αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Καθησυχάζει τους παραγωγούς φέτας η Επιτροπή

Το άρθρο αποτελεί μέρος του special report Η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας .

Η μερική προστασία της φέτας στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά συνιστά «πρωτοφανή επιτυχία» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επισημαίνει ότι το εναλλακτικό σενάριο είναι να μην υπήρχε καμία προστασία.

Παράλληλα, τονίζει ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρία στους Έλληνες παραγωγούς να επισημάνουν στους …

«Δεν εναπόκειται στην Επιτροπή να αποκαλύψει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση για την προστασία των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων μερών».

Η φέτα θεωρείται ο «λευκός χρυσός» της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα παράγει περίπου 120.000 τόνους του εν λόγω προϊόντος κάθε χρόνο, ενώ η συνολική εγχώρια παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανέρχεται περίπου σε 1.100.000 τόνους.

Από το 2002, αποτελεί προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) στην ΕΕ και η παραγωγή του πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας της ονομασίας προέλευσης της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: euractiv.gr

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google