Στην επισκευή της στέγης της Ι.Μ Αγ. Θεοδώρων Ραψάνης προχωρά η Περιφέρεια

Στην επισκευή της στέγης της Ιεράς Μονής Αγ. Θεοδώρων Ραψάνης προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 60.000 ευρώ και υλοποιείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα θρησκευτικό μνημείο ιδιαίτερης αξίας για την ευρύτερη περιοχή, το οποίο αντιμετώπιζε προβλήματα συντήρησης τα τελευταία χρόνια. Με το έργο αυτό καθιστούμε ασφαλές το ιερό αυτό μνημείο ούτως ώστε να προστατευθεί και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην συντήρηση και επισκευή υφιστάμενης στέγης του καθολικού της Ιερής Μονής Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης.
Στόχος του έργου είναι η συντήρηση και επισκευή υφιστάμενης στέγης του καθολικού της Ιερής Μονής Αγίων Θεοδώρων που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του κάτω Ολύμπου, στη Ραψάνη του Δήμου Τεμπών του Ν. Λάρισας. Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
· Ολική αποξήλωση της επικάλυψης της στέγης με προσεκτικό τρόπο και διαλογή και ταξινόμηση των σχιστολιθικών πλακών σε παρακείμενη τοποθεσία ώστε να χρησιμοποιηθούν μετά το πέρας της επέμβασης, όπως θα κριθεί από την επίβλεψη. Ταυτόχρονα θα γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης της στέγης και της επέμβασης του 1972.
· Καθαρισμός της πάνω επιφάνειας του μανδύα, έλεγχος για τυχόν ρωγμές και σφράγισμα αυτών με ειδική στεγανωτική ρητίνη.
· Δημιουργία νέων ρύσεων με πλυμένο γαρμπίλι / περλίτη – περλιτόδεμα ώστε να δοθούν οι σωστές κλίσεις στη στέγη. Ειδικά στα σημεία της ένωσης του θόλου με με την ημικυλινδρική στέγη, θα γίνει εξομάλυνση των ενώσεων αυτών για την καλύτερη απορροή των υδάτων.
· Τοποθέτηση – εφαρμογή υγρομονωτικής μεμβράνης με ψηφίδα των 4 Kgr σε δύο στρώσεις. Τα φύλλα της μεμβράνης θα επικαλύπτει το ένα το άλλο κατά 15 εκ. ή διαφορετικά σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές του κατασκευαστή.
· Διάστρωση ασβεστοτσιμεντοκονιοδέματος με σύσταση ½ λευκό τσιμέντο, ½ ασβέστη, 1 άμμο, ? κεραμάλευρο, ? θηραϊκή γη και οπλισμό με ίνες πολυπροπυλενίου πάχους 5 εκ.
· Επικάλυψη της στέγης με όσες από τις υφιστάμενες πλάκες κριθούν κατάλληλες, ενώ η ενδεχόμενη συμπλήρωση αυτών θα γίνει με πλάκες από τοπικό νταμάρι ή εναλλακτικά προελεύσεως Πηλίου ομοίου μεγέθους και χρώματος. Οι πλάκες θα τοποθετούνται κολυμβητές με άσβεστο/τσιμεντοκονίαμα, αρχικά οι ακραίες περιμετρικά και κατόπιν στις κεκλιμένες (πλάγιες) επιφάνειες καθώς και στην κορυφή της στέγης.
Συνολικός χρόνος περαίωσης έργου τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ραψάνη