Επιμελητήριο Λάρισας: Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την προώθηση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων στη Λάρισα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, κα Ελένη Κολιοπούλου υπέγραψαν  σήμερα πρωτόκολλο συνεργασίας, στα Γραφεία του Επιμελητηρίου.

Η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου και του  Συνδέσμου πραγματοποιείται, στα πλαίσια της συμμετοχής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,  από τις αρχές του 2008, στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe  Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Τη διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ
  • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως των ΜΜΕ
  • Την υποβοήθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα για την αναζήτηση συνεργατών
  • Την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και
  • Την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την προώθησή τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Γιαννακόπουλος, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει περαιτέρω στη διάχυση των υπηρεσιών του τμήματος ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas στις επιχειρήσεις της Λάρισας με στόχο  τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων αυτών.

Στη συνάντηση εκ μέρους του Επιμελητηρίου συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Σ. Γιαννακόπουλος,  η Γ. Γραμματέας του Επιμελητηρίου κα Καλλιόπη Τζήκα,  το Μέλος του ΔΣ κ. Χ. Γιακουβής, ο επιχειρηματίας και μέλος του Επιμελητηρίου Απόστολος Νάρης και εκ μέρους του Συνδέσμου η Πρόεδρος Δ.Σ. κα Ε. Κολιοπούλου,  η Υπεύθυνη του Enterprise Europe Network-Hellas, κα Σ. Βαϊνά, η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Enterprise Europe Network-Hellas, κα Γ. Φράγκου.