ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου 2018


Δημοσιεύεται συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 293/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Συνημμένα αρχεία:

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest