Κίνηση ανθρωπιάς από Αμπελωνίτη προς τη δομή «ο Αριστεύς» του Αμπελώνα.

Σε μια κίνηση ανθρωπιάς και ευαισθησίας προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας «ο Αριστεύς» της δομής του Αμπελώνα προχώρησε ο κος Μπίτης Χαράλαμπος με τη διάθεση ενός αναπηρικού αμαξιδίου.

Η κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετούς συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών , από τον κο Μπίτη που είχε ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή τους με το αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο δώρισε ευγενικά στη δομή. Η πρόεδρος του ΚΚΠΠ Θεσσαλίας κα Ριζούλη Δήμητρα τον ευχαρίστησε θερμά αποδεχόμενη τη κίνηση αυτή και συμφώνησαν σε μια μελλοντική από κοινού συνεργασία.

ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ