Τύρναβος – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση υποστηρικτικών μελετών της πράξης «Μετατροπή Κλειστού Κολυμβητηρίου Τυρνάβου σε Κέντρο Άθλησης, Κολύμβησης και Φυσικοθεραπείας»:

α) Έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου.
β) Έγκριση Τοπογραφικού Διαγράμματος Περιοχής Παρέμβασης.
γ) Έγκριση της αριθ. 1/2018 μελέτης του υποέργου «Κατασκευή Έργου
Μετατροπής Κλειστού Κολυμβητηρίου σε Κέντρο Άθλησης, Κολύμβησης
και Φυσιοθεραπείας», προϋπολογισμού 2.607.400,65€ (με Φ.Π.Α.)

2. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Βελτίωσης και Συντήρησης Κλειστών Γυμναστηρίων» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

3. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Βελτιώσεις σε Ανοιχτά Αθλητικά Κέντρα της ΠΕ Λάρισας» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

4. Συμπλήρωση της αριθ. 92/2016 ΑΔΣ που αφορά την δωρεάν ακινήτου του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου των Τυρναβιτών Θεσσαλονίκης «Ο Αχιλλέας Τζάρτζανος», στον Δήμο Τυρνάβου.

5. Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων, για το έτος 2018.

6. Έγκριση της αριθ. 3/2017 απόφασης Τ.Κ. Δελερίων, αναφορικά με τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του «Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλιου», οικονομικού έτους 2018.

7. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.