Τύρναβος: Επίσκεψη μαθητών του 3ου Δημ. Σχολείου στη Βιβλιοθήκη Τυρνάβου.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου πραγματοποίησαν οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

Τα παιδιά ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν για τον τρόπο ταξινόμησης και ταξιθέτησης των τεκμηρίων στα ράφια της ιστορικής βιβλιοθήκης του Δήμου.
Οι μικροί μαθητές εξοικειώθηκαν με τα λογοτεχνικά βιβλία του παιδικού τμήματος μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι ”Οι Αστέρες της Λογοτεχνίας”.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ