Επιστολή Δημάρχου Τεμπών στον υπουργό κ.Αποστολου

Η Επιστολή Δημάρχου στον υπουργό κ.Αποστολου.

Αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της αριθμΠρωτ2175/139694/28-12-2017 Απόφασης, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα στο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 202ΔΡΑΣΗ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», διαπιστώνουμε ότι η μοριοδότησητων υποψηφίων προς ένταξη γίνεται με δύο κριτήρια α) τα αγροτεμάχια να βρίσκονται στο χάρτη της κακής (ποιοτικής) χημικής σύστασης και β) αφορά περιοχές που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Natura. Τα κριτήρια είναι τέτοια που ουσιαστικά αποκλείει καλλιεργητές των περιοχών του Δήμου μας από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  διότι η μοριοδότησήτους θα είναι πολύ χαμηλή και ως εκ τούτου θα αποκλειστούν.

Τα αγροτεμάχια του Δήμου μας που δεν εμπίπτουν στα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνουν μηδενικά μόρια με άμεση συνέπεια να ελλοχεύει ο κίνδυνος, για πρώτη φορά στην ιστορία εκτέλεσης του προγράμματος, να μείνουν εκτός του προγράμματος σχεδόν όλες οιπεριοχές του Δήμου Τεμπών.

Από χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν σε υδρευτικές γεωτρήσεις του Δήμου μας έχουν βρεθεί υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης νιτρικών άνω του επιτρεπτού ορίου με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται, επικουρικά ακόμη και για άρδευση. Το γεγονός αυτό  σε συνδυασμό με τα στοιχεία παλιότερων ετών, να βρίσκουμε αρκετούς παραγωγούς του Δήμου μας που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα καταδεικνύει την ανάγκη να προτείνουμε στο υπουργείο να τροποποιήσει τα κριτήρια επιλογής. Επίσης παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού γιατί η «νιτρορύπανση» αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα το οποίο εκτός των άλλων καλύπτει εν μέρει και την υποχρέωση του «πρασινίσματος» που προβλέπει η ΚΑΠ. 

Ευελπιστούμε το αίτημα μας να ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο και οι αποφάσεις που θα παρθούν να είναι επωφελείς για τους αγρότες του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Με τιμή

Κολλάτος Κωνσταντίνος 

​​Δήμαρχος  Τεμπών

ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ