Λάρισα: Ξεκινούν τα έργα για την ανακατασκευή της οδού Ηπείρου

Ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα τα έργα για την ανακατασκευή της οδού Ηπείρου. Ως γνωστόν, η δημοτική αρχή προχωρά στην ανακατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου  στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανθίμου Γαζή και Ναυαρίνου αλλά και την ταυτόχρονη αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης ΔΕΥΑΛ.

Οι εργασίες θα γίνουν τμηματικά, βάσει των εγκεκριμένων αδειών και της εγκεκριμένης μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης.

Τα έργα θα ξεκινήσουν στο τμήμα από την οδό Ανθίμου Γαζή έως και την Παπαναστασίου και μετά την ολοκλήρωση των έργων στο συγκεκριμένο τμήμα, θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις στα υπόλοιπα τμήματα της οδού.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια, θα τοποθετηθεί νέος φωτισμός τύπου LED, θα γίνουν και εργασίες πρασίνου και νέα ασφαλτόστρωση.

Σε κάθε προγραμματισμένη παρέμβαση στο δομημένο περιβάλλον, με σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών,  είναι λογικό συνεπάγεται επιβάρυνση στην καθημερινότητα όσων διαβιούν στην υπό αναδιαμόρφωση περιοχή και οχλήσεις για τις οποίες η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών. Σημειώνεται επίσης πως η ολοκλήρωση των έργων θα επιδιωχθεί να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των δημοτών.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για το διάστημα υλοποίησης των έργων στο  τμήμα από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου,  θα ισχύουν οι εξής προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που προβλέπουν τα εξής:

    Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου (Ρ-8, Ρ-50 δ, Ρ-51δ, Ρ-49).

    Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων και των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας, μέσω της οδού Αγίου Νικολάου (διαδρομή: Ηπείρου – Ανθίμου Γαζή – Αγίου Νικολάου – Παπαναστασίου – Ηπείρου).  

    Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην δεξιά πλευρά της οδό Αγίου Νικολάου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Ανθίμου Γαζή προς την οδό Παπαναστασίου (Ρ-40).

    Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηπείρου και Παπαναστασίου (Σ1.3)

    Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήματα των οδών Παπαναστασίου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηπείρου, Γρηγορίου Ε’ από την οδό Γιαννιτσιώτη έως την οδό Παπαναστασίου και Ηπείρου από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου (Ρ-8, Ρ-50α).

    Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Σούτσου έως την οδό Παπαναστασίου (Ρ-7, Ρ-50). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου.

    Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Αγίου Νικολάου –  Σούτσου  (διαδρομή: Παπαναστασίου – Αγίου Νικολάου – Σούτσου – Ηπείρου – Παπαναστασίου).

    Την απαγόρευση της δεξιάς στροφής των οχημάτων που κινούνται επί της Παπαναστασίου και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την οδό Γιαννιτσιώτη.

    Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές του τμήματος Σούτσου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηπείρου (Ρ-40). Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά του τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Σούτσου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων (μετά την αντιδρόμηση) από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου (Ρ-40).

    Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.