Τύρναβος: Υποβολή πρότασης για την ανάπλαση του Κλειστού Κολυμβητηρίου.

Ομόφωνα εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του έργου αναφορικά με τη μετατροπή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Τυρνάβου σε Κέντρο Κολύμβησης Άθλησης και Φυσικοθεραπείας.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης παίρνοντας το λόγο υπογράμμισε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αποπλήρωσε τις τελευταίες οφειλές προς τον εργολάβο ύψους 160.000,00€, που προέκυψε μετά από εξωδικαστική συμφωνία με την ανάδοχο εταιρεία, οι αρχικές απαιτήσεις της οποίας ήταν 350.000,00€.
Συνεχίζοντας τόνισε ότι σήμερα δίνεται μια ευκαιρία μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο και να το παραδώσουμε στους πολίτες του Δήμου όπου θα απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Έτσι ο Δήμος Τυρνάβου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης – πρότασης με τίτλο, «Κλειστό Κολυμβητήριο Τυρνάβου: Επικαιροποίηση και Τροποποίηση Μελέτης για τη μετατροπή του σε Κέντρο Κολύμβησης, Άθλησης και Φυσικοθεραπείας», προϋπολογισμού 2.868.019,78€.
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η μετατροπή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Τυρνάβου, μέσω κατάλληλων πρόσθετων παρεμβάσεων και προσαρμογών, σε Κέντρο Κολύμβησης, Άθλησης και Φυσικοθεραπείας. Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τροποποίηση του εσωτερικού χώρου, επεμβάσεις στις όψεις, ενεργειακή αναβάθμιση και ανασχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου του υφιστάμενου ακινήτου.
Προτείνεται να λειτουργήσουν οι παρακάτω χώροι: Δεξαμενές κολύμβησης, Αίθουσα Γυμναστηρίου, Αίθουσα Φυσικοθεραπείας, Αίθουσα Εργοθεραπείας, δύο Ιατρεία, τρία Εξεταστήρια για την κάλυψη των αναγκών φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας, γραφείο διατροφολόγου, βοηθητικοί χώροι και Αναψυκτήριο.
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι η πρόταση θα τύχει αποδοχής και έγκρισης υλοποίησης επ’ ωφελεία του συνόλου των συνδημοτών και έτσι θα αναβαθμιστεί και η περιοχή που σήμερα υπονομεύεται από την παρουσία ενός «κουφαριού».