Αλλαγές στην υπηρεσία Δημοτολογίου του δήμου Τεμπών

 Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείο Εσωτερικών, η υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου Τεμπών θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης των οικογενειακών μερίδων:

• από 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως  και 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00.   

Θα εκδίδονται μόνο πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και γέννησης καθώς και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, μόνο εάν δεν απαιτούνται μεταβολές στις οικογενειακές μερίδες.

           Για τον ίδιο λόγο τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Αμπελακίων, Γόννων , Κάτω Ολύμπου, Μακρυχωρίου και Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν θα εκτυπώνονται ληξιαρχικές πράξεις από το ανωτέρω σύστημα:

• από 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως και 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων θα γίνεται σε χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία.

Ο        Αντιδήμαρχος

 Κωνσταντίνος Τσεργάς