Συνάντηση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Λάρισας με εκπροσώπους Πανεπιστημίων από την Τυνησία

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + “South Mediterranean Welding Center for Education, Training and Quality Control, SM WELD” το οποίο αφορά την ανάπτυξη ενός Κέντρου Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Ποιοτικού Ελέγχου στον κλάδο των συγκολλήσεων στην περιοχή της Νοτίου Μεσογείου, εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων του Sfax και του Monastir της Τυνησίας βρέθηκαν στην πόλη της Λάρισας για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητήριου Λάρισας κ. Δημήτρης Παπαλέξης συναντήθηκε με τους Τυνήσιους εταίρους του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο οικονομικό περιβάλλον των δύο χωρών και διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου και των Πανεπιστημίων της Τυνησίας. Οι δύο πλευρές βλέποντας τα κοινά σημεία που συνδέουν τις δύο χώρες και συγκεκριμένα την ανάγκη διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά και εν γένει την επιχειρηματικότητα κατέληξαν σε κοινή συμφωνία για την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας.

Με τον τρόπο αυτό επισφραγίζεται επί του πρακτέου οι στόχοι της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου που συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και συνεργειών.

λάρισα