Το Κλειστό Γυμναστήριο του Τυρνάβου χρειάζεται καθαρισμό.

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Δράση Πολιτών» του δήμου Τυρνάβου με επικεφαλής τον κ. Στέλιο Ροντούλη.


Όπως είναι γνωστό, το Κλειστό Γυμναστήριο του Τυρνάβου φιλοξενεί πλειάδα αθλητικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετεί επτά περίπου αθλητικούς Συλλόγους, που έχουν στις τάξεις τους πλήθος αθλητών, μικρών ιδιαίτερα ηλικιών.

Ευλόγως, λοιπόν, βασική μέριμνα πρέπει να είναι η καθαριότητα  του χώρου σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή εξάσκηση των αθλουμένων και η στοιχειώδης αισθητική του εσωτερικού χώρου των αθλοπαιδιών.
Έτσι, προς αποφυγή των σημερινών δυσλειτουργιών στην καθαριότητα, που γίνονται αντιληπτές από όλους, η “Δράση Πολιτών” προτείνει τη διαρκή αποκλειστική απασχόληση ενός εργαζομένου στον προειρημένο χώρο, ο οποίος θα αμείβεται σε σταθερή βάση από τον Δήμο Τυρνάβου και θα περιποιείται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Κλειστού Γυμναστηρίου.
Φρονούμε πως η υλοποίηση της πρότασής μας θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του Κλειστού και θα ανακουφίσει οικονομικά τους αθλητικούς Συλλόγους, χωρίς να επιβαρύνει ταυτόχρονα τα οικονομικά του Δήμου, καθώς ένα άτομο εκ των συμβασιούχων θα μπορούσε να αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας.

Ελπίζουμε να εισακουσθούμε.


Ροντούλης Αστέριος
Ξηρομερίσιος Ανδρέας
Λάππας Θεόδωρος
τυρναβος-κλειστό