ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Κώστας Αγοραστός: «έργο ουσίας για την ασφαλή

μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων»

Στη διαπλάτυνση οδού στο 33ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας-Ελασσόνας στο ύψος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με την κατασκευάστρια εταιρεία, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ 517).

Όπως δήλωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός:
«Πρόκειται για ακόμα ένα έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας που βοηθά στην ασφαλή επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Με προγραμματισμό, σχέδιο και σκληρή δουλειά, υλοποιούμε χρήσιμα έργα για την Θεσσαλία τα οποία στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς στην προσπάθεια υλοποίησης των αναγκαίων μελετών για έργα υποδομής, που χρειάζεται η Θεσσαλία».

Με την παρούσα εργολαβία, θα εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης οδού στο 33ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας-Ελασσόνας στο ύψος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου.
Η διαπλάτυνση αφορά επέκταση υφιστάμενου τεχνικού, λόγω της ιδιαίτερης στενότητας της οδού στη συγκεκριμένη χιλιομετρική θέση. Η επέκταση θα γίνει εκατέρωθεν, με οπλισμένο σκυρόδεμα, ακολουθώντας τις υπόλοιπες διαστάσεις του τεχνικού. Πριν και μετά την επέκταση, θα γίνει διαπλάτυνση με προσαρμογή της οδού, με όλες τις απαραίτητες εργασίες (χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση).
Στο έργο, συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τυχόν δικτύων που βρίσκονται στο χώρο κατάληψης της επέκτασης-διαπλάτυνσης.
Το έργο θα ολοκληρωθεί με τις απαραίτητες εργασίες διαγράμμισης και κατακόρυφης σήμανσης.
Επίσης, θα ασφαλτοστρωθούν-αποκατασταθούν-συντηρηθούν γειτνιάζοντα σημεία της οδού τοπικά και σε μικρή κλίμακα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας.
Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στο 33ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού προς αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων, ώστε να διεξάγεται ομαλά και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων.