Αναβίωσε το έθιμο “Λουκατσάρια” το χωριό Βλαχογιάννι.

Πολιτιστικός Εξωραιστικός Σύλλογος Βλαχογιαννίου

Το έθιμο “Λουκατσάρια”” αναβίωσε το χωριό Βλαχογιαννι την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018, με μια σημαντική πρωτοβουλία του εφημεριου Ιερέα του χωριού Νακούλα Νικόλαο, η οποία αγκαλιάστηκε από όλους τους κατοίκους του πανέμορφου χωριού.!

Η επιτυχία οφείλεται αφενός στον εθελοντισμό και αφετέρου στη διάθεσή και στήριξη των συγχωριανών.
Η αρχή έγινε…!

Ο Σύλλογος σας εύχεται Καλή Χρονιά!!

Photo Papanikolaou Apostolos

βλαχογιάννη-έθιμο