Η αξιολόγηση και η ενημέρωση της μελέτης για την παράκαμψη Τυρνάβου

Η αξιολόγηση και η ενημέρωση της μελέτης για την παράκαμψη Τυρνάβου με στοιχεία οδικής ασφάλειας, ένας νέος τομέας των οδικών χαράξεων και μελετών σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, στο πλαίσιο της εκπόνησης συγκεκριμένης μελέτης προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος για ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Πέραν της συνολικής αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας των σχεδιαζόμενων έργων απαιτείται η διαμόρφωση προτάσεων επί της υποδομής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών της οδού και των ισόπεδων κόμβων, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι μελετητές και οι κατοπινοί χρήστες των οδικών έργων ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας στην περιοχή των έργων.

Η περιφερειακή οδός Τυρνάβου αναμένεται να εκτρέψει τη διερχόμενη από τον Τύρναβο διαμπερή κυκλοφορία ελαφρύνοντας κυκλοφοριακά τον πολεοδομικό ιστό του Τυρνάβου και δημιουργώντας συνθήκες υψηλότερου επιπέδου οδικής ασφάλειας. Τη σύνδεση της σχεδιαζόμενης παράκαμψης με τον οικισμό του Τυρνάβου, καθώς και λεπτομέρειες για την κίνηση, την είσοδο και έξοδο της κυκλοφορίας, την ταχύτητα των κινούμενων οχημάτων κ.ά. αποτέλεσε το αντικείμενο ερευνητικού έργου, που εκπόνησε το Εργαστήριο Οδοποιίας και Οδικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Ν. Ηλιού.

τύρναβος-ειδήσεις-νέα

Σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε στην «Ε» ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου κ. Δημήτριος Γερακίνης, πρόκειται για αξιολόγηση επιπέδου οδικής ασφάλειας της υπό διαμόρφωση βορειοδυτικής παράκαμψης του πολεοδομικού συγκροτήματος του Τυρνάβου. Οδική ασφάλεια της νέας οδού, όπως τεχνικές προδιαγραφές, σήμανση, κόμβοι, όρια ταχύτητας, στηθαία, διαβάσεις κλπ.

Γίνεται αναφορά στη σπουδαιότητα του νέου οδικού άξονα, στα στοιχεία τοπικής και υπερτοπικής κυκλοφορίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού. Επίσης στη λειτουργικότητά της όπως η σύνδεση με τον αστικό ιστό, η σύνδεση με τον περιαστικό χώρο και η σύνδεση με την υπερτοπική κίνηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η περιφερειακή οδός Τυρνάβου αποτελεί συνέχεια της επαρχιακής οδού Ελασσόνας – Τυρνάβου , παρακάμπτει την πόλη του Τυρνάβου διερχόμενη βορειοδυτικά της πόλης και καταλήγει στην Νέα Εθνική Οδό Λαρίσης – Ελασσόνας.

Ο ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Πρόκειται για έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου στην αρχή της νέας περιφερειακής οδού προτείνεται κυκλικός κόμβος ο οποίος θα δημιουργήσει συνθήκες ασφαλούς μετάβασης από την επαρχιακή οδό Ελασσόνας – Τυρνάβου στην περιφερειακή οδό και στη Νέα Εθνική Οδό Λαρίσης – Ελασσόνας.

Αναλυτικότερα, στο σημείο συμβολής της περιφερειακής οδού με τη Ν.Ε.Ο. Λαρίσης – Τυρνάβου προτείνεται η δημιουργία κυκλικού κόμβου σε συνδυασμό με ισόπεδη διασταύρωση μεταξύ της περιφερειακής και της οδού Δασκαλοπούλου που αποτελεί την οδό πρόσβασης του Τυρνάβου στην Ε.Ο. Λαρίσης – Ελασσόνας.

Με την προτεινόμενη διαμόρφωση της κυκλικής οδού, η περιφερειακή οδός έχει ένα τμήμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά υπεραστικής οδού και διέρχεται από αγροτικές περιοχές. Στη συνέχεια έχει ένα σημαντικό τμήμα το οποίο διέρχεται από κατοικημένη περιοχή και έχει χαρακτηριστικά κύριας αστικής οδού.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Δ. Γερακίνη, υπάρχουν πολλές παρόδιες χρήσεις γης και δραστηριότητες που είναι κυρίως αγροτικές ή μικρές βιοτεχνίες, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην οδό.

Η σύνθεση της κυκλοφορίας αλλά και γενικότερα η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα χαμηλές, αλλά αναμένεται να αυξηθεί ιδιαίτερα λόγω της έλξης μετακινήσεων από την Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων προς Ελασσόνα . Αναμένεται σημαντικός αριθμός βαρέων οχημάτων τα οποία θα επιλέγουν μετάβαση και επιστροφή προς ή από Ελασσόνα και Δυτική Μακεδονία μέσω της υπό μελέτη περιφερειακής οδού Τυρνάβου.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε») Του Κώστα Τσόλα

τυρναβίτικα_νέα500×383

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία