Πρόβλημα με “βρώμικα νερά” στον Τιταρήσιο στην περιοχή Ποταμιάς.

Με αφορμή το πρόβλημα που εμφανίστηκε στον Τιταρήσιο στην περιοχή Ποταμιάς (αφρίζοντα και βρώμικα νερά), ο Δήμος Τυρνάβου ενημέρωσε με έγγραφό του τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ζήτησε να επιληφθεί άμεσα επί του θέματος, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος στην περιοχή.