Επιστολή Κολλάτου για τη παραμονή των υποθηκοφυλακείων στο δήμο Τεμπών

ΘΕΜΑ : Υποθηκοφυλακεία Δήμου Τεμπών

Κύριε Υπουργέ

Σχετικά με το θέμα της διαβούλευσης των υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Τεμπών καταβάλλουμε καθημερινά μια σοβαρή προσπάθεια διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης διοικητικής μονάδας, παρά τις μορφολογικές και ενδοδημοτικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.
Ζούμε κι εμείς, ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις δυσκολίες της εποχής καθώς και τις επιβεβλημένες πολιτικές, που άλλοτε συγχωνεύουν και άλλοτε καταργούν Περιφερειακές Δομές.

Πληροφορηθήκαμε την από 13 Δεκεμβρίου του 2017 διαβούλευση αναφορικά με την «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» και κατ’ επέκταση κατάργηση των δύο υποθηκοφυλακείων από το Δήμο μας (Ολύμπου που εδρεύει στον Πυργετό και Κισσάβου που εδρεύει στο Συκούριο) στην πόλη της Λάρισας,
οφείλω ως Δήμαρχος αυτής της περιοχής να σας παραθέσω τα ακόλουθα:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται καθημερινά, κυρίως όμως αποδυναμώνεται ο πληθυσμός των τοπικών κοινωνιών τον οποίο κληθήκαμε και καλούμαστε να εξυπηρετούμε. Η σκέψη για οποιαδήποτε μετακίνηση ή
κατάργηση των δύο παραπάνω υποθηκοφυλακείων θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες του Δ. Τεμπών και όμορων Δήμων (π.χ Αγιάς) που εξυπηρετούνται από τις συγκεκριμένες δομές. Η αναστάτωση αυτή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αφού οι δηλώσεις του Κτηματολογίου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% ( με έναρξη υποβολής τους το Φεβρουάριο του 2016). Σύμφωνα με εκτιμήσεις και λόγω της ύπαρξης των παραλίων και των ορεινών διαμερισμάτων τα δικαιώματα δηλώσεων υπερβαίνουν κατά πολύ τις 150.000 Οφείλουμε εδώ να τονίσουμε, ότι. Άρα γίνεται εύκολα αντιληπτό ο όγκος των δηλώσεων και ο αριθμός των ανθρώπων που θα εξυπηρετηθούν από τα υποθηκοφυλακεία Ολύμπου και Κισσάβου η λειτουργία των παραπάνω υποθηκοφυλακείων δεν επιβαρύνει σε καμιά περίπτωση τον προϋπολογισμό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Επομένως, ο εξορθολογισμός των δαπανών – αφού τούτο είναι το ζητούμενο της εποχής μας – εκπληρώνεται. Αντίθετα, ενδεχόμενη μετακίνηση/ κατάργηση των δύο υποθηκοφυλακείων, εκτός των άλλων δυσλειτουργιών, θα οδηγήσει στην εξεύρεση νέων χώρων, αφού είναι γνωστό, ότι οι δαπάνες τους καλύπτονται εξ΄ ολοκλήρου από τους άμισθους υποθηκοφύλακες.

Επιβαρύνοντας το κόστος λειτουργίας τους. Σαφέστατα η ύπαρξη δομών και υποδομών που εξυπηρετούν τους κατοίκους στην καθημερινότητά τους ενισχύει τη συγκράτηση του πληθυσμού και τονώνει
την τοπική οικονομία. Μια τέτοια ενέργεια, η οποία προωθεί τη δημιουργία 41 υποθηκοφυλακείων σε όλη τη χώρα, θα έχει ως άμεση συνέπεια την αποδόμηση των ελάχιστων υπηρεσιών και παροχών που έχουν απομείνει στην επαρχία, οδηγώντας στην εξαθλίωση όσους ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά
σε αυτήν: Δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, λογιστές και δικαστικούς επιμελητές.

Επιπροσθέτως, θα υποχρεώνει τους πολίτες να μεταβαίνουν για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των ακινήτων τους, την έκδοση πιστοποιητικών π.χ. ιδιοκτησίας για την έκδοση άδειας δόμησης ή βαρών για την
εγγραφή ή εξάλειψη προσημείωσης και την κατάθεση πάσης φύσεως εγγράφων στην πρωτεύουσα του νομού, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε μορφή αποκέντρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη
Επίσης οφείλω να επισημάνω ότι έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Θεωρούμε όμως, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση κατά τα πρότυπα του taxisnet, με αποτέλεσμα η έρευνα τόσο στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου όσο και στους υπολογιστές του κτηματολογίου να γίνεται με
φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων και όχι διαδικτυακά και για ιστορικούς λόγους.

Με την παράκληση να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις ανάγκες και τις προθέσεις του Δήμου μας παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία επιβεβλημένη την παραμονή των δύο υποθηκοφυλακείων δεδομένου ότι η έναρξη και η λειτουργία τους βρίσκεται στο μέσον του 18ου αιώνα, όταν ακόμη οι περιοχές αυτές μεσουρανούσαν δίνοντας τα φώτα και το στίγμα της φυσικής και πολιτιστικής των κληρονομιάς. Είναι, όπως
αντιλαμβάνεστε, επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας και των δύο υποθηκοφυλακείων στο Δήμο μας και στην κατεύθυνση αυτή θα μας βρείτε αρωγούς και πρόθυμους συνεργασίας.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Τεμπών
Κωνσταντίνος Ε. Κολλάτος