Έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Λάρισας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.902.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: ««ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», Προϋπολογισμού: 4.290.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», Προϋπολογισμού: 430.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 404.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2017-2018» Προϋπολογισμού 400.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» προϋπολογισμού 120.000,00 €

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» προϋπολογισμού 80.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 74.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 74.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 30.000,00 €