Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης από το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Λάρισας

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δύο προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης υπαλλήλων της Περιφέρειας καθώς και εκπαιδευτικών στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σε δήλωσή του ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Λάρισας κ. Δημήτρης Παπαδημόπουλος δήλωσε: ΄΄ Σύμφωνα με σχετική απόφαση της 29ης Ιουνίου 2017 – ΑΔΑ 620Ζ7ΛΡ-9ΤΝ – του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, το Κ.Ε.Κ. Λάρισας ως πιστοποιημένος φορέας, υλοποιεί άμεσα πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης στη χρήση Η-Υ και τις νέες τεχνολογίες, για τους υπαλλήλους και τα στελέχη και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, Λάρισας Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 16.500 ευρώ, 400 ωρών συνολικά, αναλύεται σε 4 υποπρογράμματα των 100 ωρών το καθένα και θα διαρκέσει έως τις 30-04-2018.
Παράλληλα, το Κ.Ε.Κ. της Π.Ε. Λάρισας, ως φορέας επιμόρφωσης και εκπαιδευτικών, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ΚΣΕ Β1 επιπέδου ΤΠΕ, επιλέχθηκε ως κατάλληλο για την υλοποίηση προγραμμάτων Β1.1 και Β1.2. Η έναρξη και η διάρκεια της υλοποίησης θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης΄΄.
Ο κ. Παπαδημόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: ΄΄Όπως είναι γνωστό, οι νέες τεχνολογίες ασκούν μεγάλη επιρροή στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη αποτυπώνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινής δραστηριότητας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την εξέλιξη στον τομέα της πληροφορίας, να συμβάλλουμε στη συνεχή μόρφωση και διά βίου μάθηση και να καταρτίζουμε ακόμη ουσιαστικότερα τα στελέχη μας – και όχι μόνον- μέσα από αποτελεσματικά προγράμματα΄΄.