Λάρισα: Μέσα στο 2018 παρεμβάσεις σε Βενιζέλου, Ιουστιανιανού, Μανδηλαρά, Ηπείρου, Ιουστινιανού, Λ. Κατσώνη, Κοραή

Ξεκινούν τα έργα στην Μεγάλου Αλεξάνδρου

• Μέσα στο 2018 παρεμβάσεις σε Βενιζέλου, Ιουστιανιανού, Μανδηλαρά, Ηπείρου, Ιουστινιανού, Λ. Κατσώνη, Κοραή

• Απ. Καλογιάννης: Ιδιαίτερα στιγμή για την πόλη αντίστοιχη της έναρξης κατασκευής των πεζοδρόμων

Σε τροχιά υλοποίησης, μπαίνει το έργο της ανακατασκευής της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο κέντρο της Λάρισας, αλλά και μια σειρά παρεμβάσεων στον κεντρικό τομέα της πόλης με ανακατασκευές δρόμων (Ηπείρου και Μανδηλαρά), διαμόρφωση δρόμων για αποκλειστική χρήση από μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικότερα λεωφορεία και ταξί (Μ. Αλεξάνδρου, Βενιζέλου και Φιλελλήνων) αλλά και διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας (Ιουστινιανού, Κολοκοτρώνη, Λάμπρου Κατσώνη και Κοραή )

Αναφερόμενος στο σύνολο των παρεμβάσεων στην πόλη, ο κ. Καλογιάννης τόνισε ότι «η στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μου θυμίζει τη στιγμή που αποφασίζονταν οι πεζόδρομοι στο κέντρο της πόλης. Τότε η υλοποίηση 12 χιλιομέτρων πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης, ήταν ένα τεράστιο έργο που άλλαξε τη φυσιογνωμία της. Σήμερα βρισκόμαστε στην ίδια στιγμή, μετά από μία μεγάλη περίοδο που δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, με τα ποσά αυτά των 10 εκ. και με τις μελέτες ώριμες, να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη».

λάρισα-δήμος-νέα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ότι στρατηγική επιλογή της δημοτικής αρχής, όπως προκύπτει και από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, είναι η αποτροπή της καταχρηστικής χρήσης του ΙΧ στο κέντρο, η ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της χρήσης ποδηλάτου όπως και η ενίσχυση του ρόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο, αυτέ υπεγράφη από το δήμαρχο Λαρισαίων και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Solis A.E. η σύμβαση του έργου ανακατασκευής της Μεγάλου Αλεξάνδρου προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά την πλήρη ανάπλαση της Μεγάλου Αλεξάνδρου στα πλαίσια της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας» και περιλαμβάνει την κατασκευή ποδηλατοδρόμου και μίας λωρίδας κίνησης οχημάτων (για λεωφορεία και ταξί) στο κατάστρωμα της οδού, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με νησίδα πρασίνου καθώς και την ανακατασκευή των πεζοδρομίων, σε διατομή ενιαίας στάθμης (χωρίς κράσπεδα και ρείθρα). Στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας διαμορφώνονται επιπλέον λωρίδα στάσης ταξί με διαχωριστική υπερβατή νησίδα, θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, θέσεις φορτοεκφόρτωσης, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, στάση λεωφορείου και νέοι χώροι πρασίνου.

Επίσης ανακατασκευάζεται το πάροδο τμήμα της Κεντρικής Πλατείας (πλάτους 3,00μ.) για αντικατάσταση της παλαιάς δενδροφύτευσης. Παράλληλα κατασκευάζονται νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, το οποίο θα συνδεθεί με το αντίστοιχο της ΔΕΥΑΛ και στοιχεία σκυροδέματος στις θέσεις υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων. Τέλος θα αντικατασταθεί ο οδικός φωτισμός και θα εκτελεστούν αρδευτικές και κηποτεχνικές εργασίες πρασίνου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 5 μήνες.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις

Επίσης, όπως τονίστηκε τους πρώτους μήνες του 2018 θα δρομολογηθούν και οι παρεμβάσεις στην Βενιζέλου και Φιλελλήνων, προυπολογισμού 850 χλδ ευρώ περίπου. Τα έργα θα είναι αντίστοιχης μορφής με αυτά της Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώ θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο κ. Καλογιάννης, αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις, που θα ξεκινήσουν το 2018, όπως η διαμόρφωση των οδών Ιουστινιανού, Κολοκοτρώνη, Λάμπρου Κατσώνη και Κοραή σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Η χρηματοδότηση των έργων στους παραπάνω δρόμους θα γίνει από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-20 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέλος, σύντομα θα ξεκινήσει και η ανακατασκευή της οδού Ηπείρου, μ κατασκευή νέου οδοστρώματος και πεζοδρομίων, προυπολογισμου 1,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από τους πόρους του Δήμου όπως και η ανακατασκευή της οδου Μανδηλαρά με προυπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση επίσης από πόρους του Δήμου Λαρισαίων.

Στην υπογραφή της συμβασης παρέστησαν επίσης ο αντιδήμαρχος κ. Δημ. Μαβίδης, η γενική γραμματέας του Δήμου κ. Β. Μόσιαλου και από την τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων ο πολιτικός μηχανικός κ. Αστ. Παπαιωάννου.

λάρισα-νέα