Ξεκινούν οι εργασίες στο Προσκήνιο Πολιτισμού.

Ξεκινούν οι εργασίες στο Προσκήνιο Πολιτισμού

* Υπεγράφη η σχετική σύμβαση απο τον δήμαρχο Λαρισαίων Απ. Καλογιάννη

• Το έργο προυπ. 3,5 εκατ. ευρώ, αφορά στην ολοκλήρωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

• Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός προυπ. 5 εκατ ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού με χρηματοδοτηση από το πρόγραμμα ΒΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ξεκινούν οι εργασίες στο Προσκήνιο Πολιτισμού (θέατρο ΟΥΗΛ) μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του δημάρχου Λαρισαίων και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, και αφορά στην υλοποίηση υποδομών του κτιρίου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την πόλη, το οποίο με την ολοκλήρωση του θα αναβαθμίσει τις πολιτιστικές υποδομές της πόλης, με ένα σύγχρονο θέατρο – στολίδι. Σημειώνεται ότι θα υπάρξει και δεύτερος διαγωνισμός προυπ. 5 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΒΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας που θα αφορά την προμήθεια σύγχρονου οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Θεάτρου.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης χαρακτήρισε σημαντική την ημέρα, αφού με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινούν τα έργα στο Προσκήνιο Πολιτισμού. Η ολοκλήρωση του θεάτρου θα αναβαθμίσει το επίπεδο της πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη μας, αφού το Προσκήνιο Πολιτισμού θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει με άρτιο τρόπο σημαντικές παραστάσεις.

Επίσης ο κ. Καλογιάννης αναφέρθηκε και για τον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί αργότερα με για την προμήθεια του εξοπλισμού, σημειώνοντας πως τα δυο έργα μπορούν να εξελίσσονται παράλληλα.
Όπως τονίστηκε, η ολοκλήρωση της πρώτης εργολαβίας, αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2019.

larisa-kalogiannis

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των υποδομών του θεάτρου της Λάρισας το οποίο ευρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m2 πίσω από το κτίριο της Νομαρχίας και περιβάλλεται από τις οδούς Κουμουνδούρου – Ανθίμου Γαζή και Βελλή. Το κτίριο συνολικής δόμησης 4.530 m2 τοποθετήθηκε κεντρικά στο οικόπεδο, αφήνοντας το μεγαλύτερο τμήμα ακάλυπτου χώρου προς την Κουμουνδούρου ώστε να διαμορφωθεί σε πλατεία που θα συνδυαστεί με την είσοδο του θεάτρου και τη μελλοντική προτεινόμενη πεζοδρόμηση της οδού.
Με την προηγούμενη εργολαβία έχουν ολοκληρωθεί, ο εξ οπλισμένου σκυροδέματος σκελετός του κτιρίου, το σύνολο του εξωτερικού περιβλήματος του κελύφους του κτηρίου, οι όψεις, το δώμα αυτού, καθώς και ολοκληρωμένο το μεγαλύτερο τμήμα του ισογείου με τη μικρή αίθουσα.
Με την παρούσα εργολαβία θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες υποδομές του κτιρίου όσον αφορά τις οικοδομικές και Η-Μ εργασίες, ενώ θα υλοποιηθούν τελειώματα των οικοδομικών εργασιών.
O συνολικός αριθμός των θεατών μέσα στην αίθουσα (569 θέσεις) κατανέμεται σε δύο στάθμες. Tην πλατεία, όπου και ο κύριος όγκος των καθισμάτων (373+37=410 θέσεις) και τον A’ εξώστη (159 θέσεις).

Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει:

• τις καθαιρέσεις των υφισταμένων γυψοσανίδων και τοιχοπετασμάτων της ισόγειας αίθουσας εκδηλώσεων, την αδιατάραχτη κοπή σε ορισμένες περιοχές των κλιμακοστασίων,
• την κατασκευή δρομικών και μπατικών τοιχοποιιών μετά του επιχρίσματος ή της επένδυσης αυτών με πλακίδια σε όλους τους ορόφους,
• Θα επιχριστούν όλες οι εσωτερικές πλευρές της υφιστάμενης εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου,
• την κατασκευή τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες, απλές, άνθυγρες, πυράντοχες, μετά της επένδυσης αυτών με πλακίδια, όπου απαιτείται, σε όλους τους ορόφους,
• την επίστρωση των δαπέδων με, βιομηχανικό δάπεδο, μάρμαρο, γρανιτοπλακίδια, κεραμικά πλακίδια και ξύλο, το ειδικό δάπεδο της αίθουσας και της σκηνής, μετά της υποδομής αυτών (γαρμπιλοδέματα, ξύλινα καδρόνια, ηχομονωτικές στρώσεις από πλάκες υαλοβάμβακα),
• την τοποθέτηση τυποποιημένων κινητών διαχωριστικών για τους χώρους υγιεινής,
• την κατασκευή όλων των τύπων ψευδοροφών, γυψοσανίδων, θερμομονώσεων και ηχομονώσεων,
• την τοποθέτηση ξύλινων πρεσσαριστών θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων, τις απαιτούμενες από την ακουστική μελέτη ηχομονωτικών θυρών, υαλόθυρων καθώς και τις απαιτούμενες από την μελέτη πυρασφάλειας πυράντοχες θύρες και πυράντοχα πετάσματα μετά των μηχανισμών αυτών (μπάρες πανικού, συστήματα επαναφοράς κλπ.),
• τις μεταλλικές κατασκευές που απαιτούνται για όλα τα κλιμακοστάσια του κτηρίου, την διαμόρφωση των αναβαθμών της αίθουσας και του εξώστη, την υποστήριξη για την μελλοντική επένδυση της αίθουσας, την υποδομή μεταλλικών κατασκευών για την λειτουργία της σκηνής και τις γραδελάδες της αίθουσας, υαλόφρακτα κιγκλιδώματα και
• τον απαιτούμενο ξύλινο μόνιμο εξοπλισμό των καμαρινιών και των δύο bar foyer.
• Την υποδομή των δικτύων που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση, την πυροπροστασία, τον κλιματισμό καθώς και των ισχυρών και των ασθενών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των:
3.574.184,59 € :(2.882.406,93 + 691.777,66 Φ.Π.Α. 24%)

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 20-07-2017 και με την υπ΄ αρ. 496/14-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην τεχνική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟ Α.Τ.Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,18% και συμβατικό ποσό 1.637.806,84 € το οποίο αναλύεται σε 1.320.811,97 € εργασίες και 316.994,87 € Φ.Π.Α. 24%.
Ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 387/2017 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρ. 60320/31-10-2017 κοινοποίηση στην Υπηρεσία «περί μη κωλύματος υπογραφής της δημόσιας σύμβασης του έργου».
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (280) διακόσιες ογδόντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι τον Σεπτέμβριο 2018.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Λαρισαίων.
Η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο K.ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ- Φ.ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ KAI ΣΥΝEΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ”ΜΕΤΡΟΝ” και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν εκτός του δημάρχου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, ο αντιδήμαρχος κ. Γ. Σούλτης, η γενική γραμματέας του Δήμου Λαρισαίων κ. Β. Μόσιαλου, η γενική διευθύντρια κ. Λ. Γιοβρή, ο αν. προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθαν. Πατσιούρας και ο αν. προϊστάμενος του τμήματος Εργων – υποστήριξης Δήμων κ. Μιχ. Τσιάρας.