Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου για τον προϋπολογισμό

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 217 στις 18.30΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου με θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας». (αριθ. πρωτ. 39444/06-12-2017 απόφαση ΥΠΕΣ).
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση με θέματα την ψήφιση Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

Συνημμένα αρχεία: