ΟΛΥΜΠΟΣ, ΓΙΑΟΎΡΤΗ, ΕΤΑΙΡΕΊΑ
ΑΜΠΕΛΩΝ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φωτογραφίες στα Τυρναβίτικα Νέα