Τύρναβος, Λάρισα, Ελλάδα
Αμπελώνας, Λάρισας, Ελλάδα
ΛΑΡΙΣΑ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ